Aktualitások


Tisztelt Szülők! Kedves Gyerekek!


A Gyáli Ady Endre Általános Iskola tanévnyitó ünnepsége 2023. aug. 31-én, csütörtökön 18.00 órakor lesz. Az önkormányzat által biztosított tanszercsomagot az ünnepség után a tanteremben kapják meg a diákok. A tankönyveket az első tanítási napon, vagyis szept. 1-jén veszik át az osztályok.

Az ünnepségre várunk mindenkit szeretettel!


Gazdikné Kasa Csilla

igazgatóTisztelt Szülők!


Az elsős szülői értekezletek 2023. aug. 28-án, hétfőn 18.00 órakor lesznek.

1.a 1.terem

1.b 5. terem

1.c 7.terem

Az 1.c osztályfőnöke Csákné Kuzbelt Adrienne, iskolánk tanítója lesz. A nyáron írt kérésekre szóban, személyesen fogok válaszolni.

Kérem, nézzék meg a Városüzemeltetési Nonprofit Kft honlapján az étkezés igénylésére, befizetésére vonatkozó információkat!


Szeretettel várjuk Önöket! 

Gazdikné Kasa Csilla 

igazgató


Nyári iskolai ügyelet

Ügyelet           ügyeletes neve   beosztása   telefonszáma   e-mail címe

időpontja  

2023.07.05. 9-13h   Gazdikné Kasa Csilla   igazgató   29/340-140 iskola@ady-gyal.hu

2023.07.19. 9-13h   Arató Zoltánné   igazgatóhelyettes   29/340-140 iskola@ady-gyal.hu

2023.08.02. 9-13h   Arató Zoltánné   igazgatóhelyettes   29/340-140 iskola@ady-gyal.hu

2023.08.16. 9-13h   Gazdikné Kasa Csilla   igazgató   29/340-140 iskola@ady-gyal.hu


Gyál Város Önkormányzata a Gyáli Élet Program keretében minden gyáli tanuló részére megvásárolja a gyermekek tanévkezdéséhez szükséges tanszereket, így elsőtől nyolcadik osztályig, ingyenesen kapják meg azt a taneszközcsomagot, ami mindent tartalmaz, amit a tanárok kérhetnek. A tolltartót, az iskolatáskát, a tornazsákot és a tornafelszerelést nem tartalmazza ez a csomag, azt a családoknak önállóan kell beszerezni.

A taneszközcsomagok tartalmát évfolyamokra bontva megtalálhatják honlapunkon a Dokumentumok, Egyéb dokumentumok alatt vagy Gyál Város honlapján:

https://gyal.hu/az-onkormanyzat-a-kovetkezo-tanevben-is-gondoskodik-a-gyali-gyermekek-taneszkozcsomagjarol/?fbclid=IwAR3wjHzhwrrAcFzUs8DUPt4vBb0s-5qxs-n5oygjKxDVAMUgbNfGdQoSWlk


Tisztelt Szülők!

A városi szintű nyári napközi idén nyáron a Gyáli Ady Endre Általános Iskolában valósul meg.

A táborban az iskola házirendje érvényes a résztvevőkre.

Mivel az Erzsébet Alapítványhoz beadott pályázataink nyertesek lettek, így a nyári hetek Erzsébet napközis táborként valósulnak meg. A hetek programját minden héten e-mailben küldjük ki az érintett családok számára.

A tábor 8.00-16.00 óráig tart. Reggel 7.30-tól ügyeletet biztosítunk a korán érkezőknek, délután 16.30-ig lehet ügyeleten maradni.

A táborban napi 4X-i étkezést biztosítunk. Hetente egyszer megyünk kirándulni, ezeken a napokon kérjük, hogy elegendő innivalót biztosítsanak gyermekük számára.

Az első napon küldünk haza a gyerekekkel egy egészségügyi nyilatkozatot, melyet másnapra kérünk kitöltve visszahozni.

Akik még nem adták be a heti 500 Ft részvételi biztosítékot, kérjük, hogy az első napon hozzák be.

Ha kérdésük, jelzésük van, azt az iskola@ady-gyal.hu email címen tehetik meg.

Tisztelettel: Gazdikné Kasa Csilla igazgató megbízásából

Arató Zoltánné igh.


Tisztelt Szülők!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy abban az esetben, ha a szülő a következő tanévre vonatkozóan az etika vagy a hit- és erkölcstan tantárgyra vonatkozó választását módosítani kívánja, az erre vonatkozó szándékát május 20-áig írásban teheti meg.

Erre vonatkozó nyomtatványt az osztályfőnöktől kérhet. 

Gyál, 2023. 05.04.

                                                      Tisztelettel: 

Gazdikné Kasa Csilla 

igazgató

 


Tájékoztató

A nyári napközi igénylésének új rendjéről

Tisztelt Szülők/Gondviselők!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 44/B. § (1) bekezdés e) pontja szerint Gyál Város Önkormányzata az idei nyári tanítási szünetben is biztosítja a nyári napközbeni gyermekfelügyeletet, az ún. nyári napközit. A nyári napközi 2023. június 19. napjától 2023. augusztus 11. napjáig, nyolc hét időtartamban kerül megszervezésre az Gyáli Ady Endre Általános Iskolával együttműködve.

A nyári napközit egy gyermek legfeljebb négy hétre veheti igénybe, igény szerint egymást követő-, vagy ettől eltérően, megszakításokkal négy hét időtartamra. A nyári napköziben az étkeztetésért az egyes szociális és gyermekjóléti ellátások helyi szabályairól szóló 17/2022. (XI.25.) önkormányzati rendeletben meghatározott térítési díjat kell fizetni.

A nyári napközi igénybevételére az általános iskola 1-8. osztályába járó azon tanulók jogosultak, akik

a)       Gyál közigazgatási területén bejelentett lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkeznek, és

b)  a jelentkezési lapot határidőben benyújtották.

A korábbi évekhez képest újdonság, hogy a nyári napközi igénybevételére a szülők a jelentkezési lapot 2023. március 15. és április 15. napja között nyújthatják be. A jelentkezési lap benyújtására vonatkozó határidő jogvesztő, azaz a határidő után benyújtott igényeket nem tudjuk elfogadni.

A kitöltött jelentkezési lapokat az alábbi két módon lehet benyújtani:

1.       személyesen a Gyáli Polgármesteri Hivatal Jogi és Intézményfelügyeleti Irodáján (2360 Gyál, Kőrösi út 112-114., I. em. 121. iroda) ügyfélfogadási időben, vagy

2.       elektronikus úton a nyarinapkozi@gyal.hu címre (ez az elektronikus levelezési cím 2023. március 15. napjától április 15. napjáig aktív, azaz ezen időszak alatt fogadja a jelentkezési lapokat; sem 2023. március 15. napja előtt, sem 2023. április 15. napja után nem fogad jelentkezési lapokat).

Amennyiben a jelentkezési lapot a megadott elektronikus levelezési címre küldik vissza, úgy a jelentkezési lap visszaküldhető word-ben kitöltött formátumban, vagy amennyiben kinyomtatják, akkor pdf-, vagy jpg. formátumban. Amennyiben word-ben töltik ki, és így küldik vissza, akkor aláírni nem szükséges.

Jelentkezési lap elérhető az iskola honlapján, Gyál város hivatalos honlapján, illetve személyesen kérhető a Gyáli Polgármesteri Hivatal Portáján, és az iskola portáján.

FIGYELEM!

Ismételten felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a nyári napközi egy gyermeknek maximálisan négy hétre igényelhető, a jelentkezési lapon ennek megfelelően szükséges az igényt jelölni. A jelentkezési lapok leadási határideje: 2023. április 15.

A jelentkezési lap benyújtására vonatkozó határidő jogvesztő, azaz a határidő után benyújtott igényeket nem tudjuk elfogadni.

 

2023. március 7.

Gyáli Polgármesteri Hivatal

A jelentkezési lap a Dokumentumok fül, egyéb dokumentumok alatt érhető el

"Jelentkézi lap nyári napközi" névenKRÉTA E-ÜGYINTÉZÉS

Tisztelt Szülők!

Az alábbiakban szeretnénk segítséget nyújtani a tanulói igazolások, a heti két testnevelés óra alóli mentesség, valamint igazgató engedély diák mulasztására ügyintézéséhez a KRÉTA e-Ügyintézés felületen.

FONTOS! Telefonos applikációval csak a tanulói hiányzás igazolása érhető el (TMGI), a testnevelés óra alóli mentesség (sportegyesületi igazolással) (TFMGK), és az igazgató engedély diák mulasztásának igazolására kérelem (IEDM), csak asztali számítógépről, vagy laptopról érhető el.

 

Tanulói hiányzás igazolása az e-Ügyintézésen keresztül: (pl. betegség után)

1.     A gondviselői jelszó használatával be kell lépni az iskola elektronikus napló rendszerébe a KRÉTA rendszerébe.

gyaliady.e-kreta.hu

2.     Felső menüsorból ki kell választani az e-Ügyintézés menüpontot (ha nem találnak ilyet, akkor valószínűleg a gondviselői jelszóval lehet a probléma, ebben az esetben kérem, keressék fel az iskola titkárságát az iskola@ady-gyal.hu e-mail címen, vagy a 340-140-es telefonszámon).

3.     Az e-Ügyintézést kiválasztva, egy új felületet látnak, ahol a bal oldali menüsorból válasszák ki az Ügyintézés indítása menüpontot.

4.     Az oldalon a TANULMÁNYOKKAL KAPCSOLATOS ÜGYINTÉZÉS szekció alatt a Tanulói mulasztás igazolása - TMGI kérelemre kell kattintani.

5.     A megjelenő oldalon a teendők:

Ezt az igazolás típust, az intézményi beállítások alapján NEM kell hivatalosan, aláírva eljuttatnia az intézményhez. A Beküldés gomb megnyomása után a kérelem az intézményhez kerül.

Az alábbi linken lévő videó is segítségükre lehet az igazolás beküldéséhez:

https://tudasbazis.ekreta.hu/pages/viewpage.action?pageId=17761841

Tanulói felmentésre, mentességre szóló gondviselői kérelem benyújtása az e-Ügyintézésen keresztül: (pl. testnevelés óra alóli felmentés sportegyesületi igazolással vagy betegség miatt, végtagtörés esetén testnevelés óra alóli felmentés) - csak asztali számítógépről vagy laptopról!!!

1.     A gondviselői jelszó használatával be kell lépni az iskola elektronikus napló rendszerébe a KRÉTA rendszerébe.

gyaliady.e-kreta.hu

2.     Felső menüsorból ki kell választani az e-Ügyintézés menüpontot (ha nem találnak ilyet, akkor valószínűleg a gondviselői jelszóval lehet a probléma, ebben az esetben kérem, keressék fel az iskola titkárságát az iskola@ady-gyal.hu e-mail címen, vagy a 340-140-es telefonszámon).

3.     Az e-Ügyintézés menüpontot kiválasztva, egy új felültet látnak, ahol a bal oldali menüsorból válasszák ki az Ügyintézés indítása menüpontot.

4.     Az oldalon a TANULMÁNYOKKAL KAPCSOLATOS ÜGYINTÉZÉS szekció alatt a Tanulói felmentésre, mentességre szolgáló gondviselői kérelem benyújtása- TFMGK kérelemre kell kattintani.

5.     A megjelenő oldalon a teendők:

·         Kérelem típusa menüpontnál ki kell választani: Felmentés testnevelés óra alól (egyesületi igazolással)

·         Majd be kell jelölni a sporttevékenység típusát (versenyszerűen sporttevékenységet folytat vagy amatőr sporttevékenység alapján)

·         Írják be a kért Felmentés kezdete, és vége dátumot

·         Az intézmény vezetőjéhez írt pár soros kérelemet, a Kérelem indoklása mezőbe tudják beírni. Itt kérjük pontosan rögzíteni, hogy melyik két testnevelés óra alóli felmentését kérik a gyermeknek

·         Minden esetben kötelező a sportegyesület által kiadott igazolást csatolni a kérelemhez.   A Csatolt dokumentumok alatt az Új dokumentum csatolása gombra kattintva ez megtehető (fontos, hogy jó minőségben beszkennelt vagy lefotózott, olvasható igazolást töltsenek fel)

·         Az Előnézet gomb segítségével megtekinthetik a mentességre vonatkozó kérelmüket.

·         Amennyiben végeztek, a jobb oldali alsó Beküldés gombra kattintva véglegesíthető az kérelem

 

Ezt a kérelem típust az intézményi beállítások alapján NEM kell hivatalosan, aláírva eljuttatnia az intézményhez. A Beküldés gomb megnyomása után a kérelem az intézményhez kerül.

Az intézmény vezetője a kérelemre egy határozatot hoz, melyet szintén az e-Ügyintézésen keresztül továbbít a szülőknek.

Az alábbi linken lévő videó is segítségükre lehet a kérelem beküldéséhez:

https://tudasbazis.ekreta.hu/pages/viewpage.action?pageId=17761845


Igazgatói engedély diák mulasztásának igazolására gondviselői kérelem benyújtása az E-ügyintézésen keresztül - csak asztali számítógépről vagy laptopról!!!

Ahogyan iskolánk házirendjében szerepel, a szülőknek egy tanítási évben egyszer, van lehetőségük a szülő által igazolható 5 napon túl, hosszabb idejű távolmaradásra (pl.: családi utazás, edzőtábor) igazgatói engedélyt kérni. Ezt szintén a Kréta e-Ügyintézés felületén tehetik meg.

1.     A gondviselői jelszó használatával be kell lépni az iskola elektronikus napló rendszerébe a KRÉTA rendszerébe.

gyaliady.e-kreta.hu

2.     Felső menüsorból ki kell választani az e-Ügyintézés menüpontot (ha nem találnak ilyet, akkor valószínűleg a gondviselői jelszóval lehet a probléma, ebben az esetben kérem, keressék fel az iskola titkárságát az iskola@ady-gyal.hu e-mail címen, vagy a 340-140-es telefonszámon).

3.     Az e-Ügyintézés menüpontot kiválasztva, egy új felültet látnak, ahol a bal oldali menüsorból válasszák ki az Ügyintézés indítása menüpontot.

4.     Az oldalon a TANULMÁNYOKKAL KAPCSOLATOS ÜGYINTÉZÉS szekció alatt a Igazgatói engedély diák mulasztásának igazolására gondviselői kérelem benyújtása-IEDM kérelemre kell kattintani.

A megjelenő oldalon a teendők:

·         A kérelmezett távollét időtartamának kezdetét és végét meg kell adni

·         Az intézmény vezetőjéhez írt pár soros kérelmet, a Kérelem indoklása mezőbe tudják beírni

·         Ha a távolléti igény indokolja, lehetőség van csatolt dokumentum feltöltésére is

·         Az Előnézet gomb segítségével megtekinthetik a távollétre vonatkozó kérelmüket

·         Amennyiben végeztek, a jobb oldali alsó Beküldés gombra kattintva véglegesíthető az kérelem

 

Ezt a kérelem típust az intézményi beállítások alapján NEM kell hivatalosan, aláírva eljuttatnia az intézményhez. A Beküldés gomb megnyomása után a kérelem az intézményhez kerül.

Az intézmény vezetője a kérelemre egy határozatot hoz, melyet szintén az e-Ügyintézésen keresztül továbbít a szülőknek.

Az alábbi linken lévő videó is segítségükre lehet a kérelem beküldéséhez:

https://tudasbazis.ekreta.hu/pages/viewpage.action?pageId=17761838Tisztelt Szülők!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy abban az esetben, ha a szülő a következő tanévre vonatkozóan az etika vagy a hit- és erkölcstan tantárgyra vonatkozó választását módosítani kívánja, az erre vonatkozó szándékát május 20-áig írásban teheti meg.

Erre vonatkozó nyomtatványt az osztályfőnöktől kérhet.

Tisztelettel:           Gazdikné Kasa Csilla    igazgatóEgyházak bemutatkozása

Tisztelt Szülő/Törvényes Képviselő!

Az iskolában a hit- és erkölcstanoktatással kapcsolatban a választható egyházakról itt találhatók információk:

Magyar Katolikus Egyház tájékoztatója:

https://www.youtube.com/watch?v=fXqZoDlb4Uk

Magyarországi Református Egyház tájékoztatója:

https://reformatus.hu/hittan/

Hit Gyülekezete tájékoztatója:

http://www.hiteserkolcstan.hu/


Pedagógusok elérhetősége:


Antal Norbert antal.norbert@ady-gyal.hu

Antalné Kármán Csilla antalnekcs@ady-gyal.hu

Arató Zoltánné aratonejudit@ady-gyal.hu

Barna-Konc Csilla barna.konc.csilla@ady-gyal.hu

Billinger Judit billingerjudit@ady-gyal.hu

Bodó Erzsébet bodoerzsi@ady-gyal.hu

Csákné Kuzbelt Adrienne kuzbelt.adrienne@ady-gyal.hu

Demeter Zoltán demeter.zoltan@ady-gyal.hu

Diós István Péter diospeter@ady-gyal.hu

Diószegi Zoltán dioszegineildiko@ady-gyal.hu

Domokos-Baka Erzsébet domokosbakae@ady-gyal.hu

Fábiánné Szálkai Gabriella szalkaigabriella@ady-gyal.hu

Fekete Larissza feketelarissza@ady-gyal.hu

Gazdikné Kasa Csilla kasa@ady-gyal.hu

Halászné László Blanka halaszneblanka@ady-gyal.hu

Kamper Lilla kamperlilla@ady-gyal.hu

Kántor Krisztina kantorl@ady-gyal.hu

Katona Gábor katonagabor@ady-gyal.hu

Kiss Tamás kiss.tamas@ady-gyal.hu

Kovács Viktória kovacsviktoria@ady-gyal.hu

László Timea laszlotimea@ady-gyal.hu

Magyarosi Andrea magyarosiandrea@ady-gyal.hu

Mészáros Renáta meszaros.renata@ady-gyal.hu

Míg-Patai Viktória migpataiviktoria@ady-gyal.hu

Galné Nagy Alíz nagyaliz@ady-gyal.hu

Perge-Kamper Nóra kamper.nora@ady-gyal.hu

Pilisi Dániel pilisi.daniel@ady-gyal.hu

Sáhi László sahi.laszlo@ady-gyal.hu

Sápi Edit sapiedit@ady-gyal.hu

Simon Adalbert simona@ady-gyal.hu

Schmidt Andrea schmidtandrea@ady-gyal.hu

Szabados Zsuzsanna szabados.zsuzsa@ady-gyal.hu

Szabóné Tóth Tímea szabonetimea@ady-gyal.hu

Szabóné Valu Ágnes valu@ady-gyal.hu

Talpai Ildikó talpaiildiko@ady-gyal.hu

Templom Mária maria.templom@ady-gyal.hu

Tomoriné Kamper Olívia kamperolivia@ady-gyal.hu

Végh Gyöngyi veghgy@ady-gyal.hu

Zsolnai Lászlóné zsolnainemonika@ady-gyal.hu


Pedagógiai asszisztensek:

Adorján Erika adorjanerika@ady-gyal.hu

Héver Tamásné hevertamasne@ady-gyal.hu

Koblencz Attiláné koblencz.attilane@ady-gyal.hu

Darabántné Kökény Margit kokenymargit@ady-gyal.hu

Krasnyánszky Bianka krasnyanszky.bianka@ady-gyal.hu

Láng Brigitta lang.brigitta@ady-gyal.hu

Oláh Anna olahanna@ady-gyal.hu

Seres-Tóth Kitti seres.kitti@ady-gyal.huIskolatitkár:

Jászné Erdei Gabriella erdeigabriella@ady-gyal.hu

A 2022. évi pályázattal a 3.691.000 Ft támogatásnak köszönhetően a 32 hetedikes diák 3 kísérő nevelővel utazhatott Romániába 2023. április 18-22. között. 


226-os: Erdélyi kalandok - Ady Endre és nagy íróink nyomában. A beszámoló és a képek itt találhatóak.


316-os: Szent László királyunk és nagy íróink nyomában. A képek és a beszámoló itt található.


A 8. évfolyam útja: Adysok bakancslistája

A 2020. évi pályázattal 5 999 875 Ft támogatásnak köszönhetően a három nyolcadikos osztályból 68 diák 7 kísérő nevelővel utazhat Romániába 2022. április 26-30. között.

A 8. évfolyam utazáson szerzett élményeiről készült beszámoló és képek itt láthatók.


A 2020. évi pályázattal         2 689 705 Ft támogatásnak köszönhetően a kettő hetedikes osztályból 38 diák 3 kísérő nevelővel utazhatott Romániába 2022. május 3-7. között.

A 7. évfolyam utazáson szerzett élményeiről készült beszámoló és képek itt láthatók.

Megvalósult Magyarország Kormányának támogatásával

2022_226

2022_316

2022/8

2022/7

2019

2018

2017

2016

2015

Elérhetőség:

Gyáli Ady Endre Általános Iskola

Cím: 2360 Gyál, Ady Endre u. 20.


TÉRKÉP


Titkárság (8:00-16:00)     

Tel: 29/340 140 


Titkárság mobil: (8:00-16:00)


30/793 3819


E-mail: iskola@ady-gyal.hu


Igazgató

Gazdikné Kasa Csilla

Tel: 29/340 140 

E-mail: kasa@ady-gyal.hu


Könyvtár

Tel.: 29/340 140 


Ebédlemondás

Telefonon: 29/342-744

Interneten: www.menza.gyalkonyhaja.huAdatvédelmi tisztviselő:

dr. Kozma Gergely e.v. 52286010

elérhetőség: 

http://www.gdprofessionals.hu

e-mail: info@gdprofessionals.hu

Tel.: 30/388 9943

Csengetési rend:

 1. óra   8:00-8:45

 2. óra   9:00-9:45

 3. óra   10:00-10:45

 4. óra   11:00-11:45

 5. óra   12:00-12:45

 6. óra   13:05-13:50

 7. óra   14:10-14:55

Keress minket a facebook-on is