Gazdikné Kasa Csilla - vezetői program: 

VEZETŐI PÁLYÁZAT


Tisztelt Szülők!

Gyál Város Önkormányzata által a 2024/2025-ös tanév elején biztosított taneszközdobozok tartalma:1. évfolyam

2. évfolyam

3. évfolyam

4. évfolyam

5. évfolyam

6. évfolyam

7. évfolyam

8. évfolyam
AktualitásokTisztelt Szülők!

2024. június 21-én, pénteken a BALLAGÁSI ÜNNEPSÉG 18:30-kor kezdődik.

Szeretettel várjuk kedves vendégeinket!Nyári ügyeleti napok


július 10. szerda 9:00 - 13:00 óráig Titkárság

(ügyeletes vezető: Mig-Patai Viktória igazgatóhelyettes)


július 24. szerda 9:00 - 13:00 óráig Titkárság

(ügyeletes vezető: Arató Zoltánné igazgatóhelyettes)


augusztus 7. szerda 9:00 - 13:00 óráig Titkárság

(ügyeletes vezető: Gazdikné Kasa Csilla igazgató)


augusztus 21. szerda 9:00 - 13:00 óráig Titkárság

(ügyeletes vezető: Arató Zoltánné igazgatóhelyettes)


Tisztelt Szülők!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy abban az esetben, ha a szülő a következő tanévre vonatkozóan az etika vagy a hit- és erkölcstan tantárgyra vonatkozó választását módosítani kívánja, az erre vonatkozó szándékát május 20-áig írásban teheti meg.

Erre vonatkozó nyomtatványt az osztályfőnöktől kérhet. 

Gyál, 2024. 05.13.

                                             Tisztelettel: 

Gazdikné Kasa Csilla 

            igazgatóTájékoztató

A nyári napközi igénylésének új rendjéről

Tisztelt Szülők/Gondviselők!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 44/B. § (1) bekezdés e) pontja szerint Gyál Város Önkormányzata az idei nyári tanítási szünetben is biztosítja a nyári napközbeni gyermekfelügyeletet, az ún. nyári napközit. A nyári napközi 2024. június 24. napjától 2024. augusztus 09. napjáig, 7 hét időtartamban kerül megszervezésre az Gyáli Bartók Béla Általános Iskolával együttműködve.

A nyári napközit egy gyermek legfeljebb négy hétre veheti igénybe, igény szerint egymást követő-, vagy ettől eltérően, megszakításokkal négy hét időtartamra. A nyári napköziben az étkeztetésért az egyes szociális és gyermekjóléti ellátások helyi szabályairól szóló 17/2022. (XI.25.) önkormányzati rendeletben meghatározott térítési díjat kell fizetni.

A nyári napközi igénybevételére az általános iskola 1-8. osztályába járó azon tanulók jogosultak, akik

a)       Gyál közigazgatási területén bejelentett lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkeznek, és

b)  a jelentkezési lapot határidőben benyújtották.

A korábbi évekhez képest újdonság, hogy a nyári napközi igénybevételére a szülők a jelentkezési lapot 2024. március 15. és március 25. napja között nyújthatják be. A jelentkezési lap benyújtására vonatkozó határidő jogvesztő, azaz a határidő után benyújtott igényeket nem tudjuk elfogadni.

A kitöltött jelentkezési lapokat az alábbi két módon lehet benyújtani:

1.       személyesen a Gyáli Polgármesteri Hivatal Jogi és Intézményfelügyeleti Irodáján (2360 Gyál, Kőrösi út 112-114., I. em. 121. iroda) ügyfélfogadási időben, vagy

2.       elektronikus úton a nyarinapkozi@gyal.hu címre (ez az elektronikus levelezési cím 2024. március 15. napjától március 25. napjáig aktív, azaz ezen időszak alatt fogadja a jelentkezési lapokat; sem 2024. március 15. napja előtt, sem 2024. március 25. napja után nem fogad jelentkezési lapokat).

Amennyiben a jelentkezési lapot a megadott elektronikus levelezési címre küldik vissza, úgy a jelentkezési lap visszaküldhető word-ben kitöltött formátumban, vagy amennyiben kinyomtatják, akkor pdf-, vagy jpg. formátumban. Amennyiben word-ben töltik ki, és így küldik vissza, akkor aláírni nem szükséges.

Jelentkezési lap elérhető itt a honlapon a dokumentumok/egyéb dokumentumok fül alatt, vagy Gyál város hivatalos honlapján, illetve személyesen kérhető a Gyáli Polgármesteri Hivatal Portáján.

FIGYELEM!

Ismételten felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a nyári napközi egy gyermeknek maximálisan négy hétre igényelhető, a jelentkezési lapon ennek megfelelően szükséges az igényt jelölni. A jelentkezési lapok leadási határideje: 2024. március 25.

A jelentkezési lap benyújtására vonatkozó határidő jogvesztő, azaz a határidő után benyújtott igényeket nem tudjuk elfogadni.

 

2024. március 1.

Gyáli Polgármesteri Hivatal


KRÉTA E-ÜGYINTÉZÉS

Tisztelt Szülők!

Az alábbiakban szeretnénk segítséget nyújtani a tanulói igazolások, a heti két testnevelés óra alóli mentesség, valamint igazgató engedély diák mulasztására ügyintézéséhez a KRÉTA e-Ügyintézés felületen.

FONTOS! Telefonos applikációval csak a tanulói hiányzás igazolása érhető el (TMGI), a testnevelés óra alóli mentesség (sportegyesületi igazolással) (TFMGK), és az igazgató engedély diák mulasztásának igazolására kérelem (IEDM), csak asztali számítógépről, vagy laptopról érhető el.

 

Tanulói hiányzás igazolása az e-Ügyintézésen keresztül: (pl. betegség után)

1.     A gondviselői jelszó használatával be kell lépni az iskola elektronikus napló rendszerébe a KRÉTA rendszerébe.

gyaliady.e-kreta.hu

2.     Felső menüsorból ki kell választani az e-Ügyintézés menüpontot (ha nem találnak ilyet, akkor valószínűleg a gondviselői jelszóval lehet a probléma, ebben az esetben kérem, keressék fel az iskola titkárságát az iskola@ady-gyal.hu e-mail címen, vagy a 340-140-es telefonszámon).

3.     Az e-Ügyintézést kiválasztva, egy új felületet látnak, ahol a bal oldali menüsorból válasszák ki az Ügyintézés indítása menüpontot.

4.     Az oldalon a TANULMÁNYOKKAL KAPCSOLATOS ÜGYINTÉZÉS szekció alatt a Tanulói mulasztás igazolása - TMGI kérelemre kell kattintani.

5.     A megjelenő oldalon a teendők:

Ezt az igazolás típust, az intézményi beállítások alapján NEM kell hivatalosan, aláírva eljuttatnia az intézményhez. A Beküldés gomb megnyomása után a kérelem az intézményhez kerül.

Az alábbi linken lévő videó is segítségükre lehet az igazolás beküldéséhez:

https://tudasbazis.ekreta.hu/pages/viewpage.action?pageId=17761841

Tanulói felmentésre, mentességre szóló gondviselői kérelem benyújtása az e-Ügyintézésen keresztül: (pl. testnevelés óra alóli felmentés sportegyesületi igazolással vagy betegség miatt, végtagtörés esetén testnevelés óra alóli felmentés) - csak asztali számítógépről vagy laptopról!!!

1.     A gondviselői jelszó használatával be kell lépni az iskola elektronikus napló rendszerébe a KRÉTA rendszerébe.

gyaliady.e-kreta.hu

2.     Felső menüsorból ki kell választani az e-Ügyintézés menüpontot (ha nem találnak ilyet, akkor valószínűleg a gondviselői jelszóval lehet a probléma, ebben az esetben kérem, keressék fel az iskola titkárságát az iskola@ady-gyal.hu e-mail címen, vagy a 340-140-es telefonszámon).

3.     Az e-Ügyintézés menüpontot kiválasztva, egy új felültet látnak, ahol a bal oldali menüsorból válasszák ki az Ügyintézés indítása menüpontot.

4.     Az oldalon a TANULMÁNYOKKAL KAPCSOLATOS ÜGYINTÉZÉS szekció alatt a Tanulói felmentésre, mentességre szolgáló gondviselői kérelem benyújtása- TFMGK kérelemre kell kattintani.

5.     A megjelenő oldalon a teendők:

·         Kérelem típusa menüpontnál ki kell választani: Felmentés testnevelés óra alól (egyesületi igazolással)

·         Majd be kell jelölni a sporttevékenység típusát (versenyszerűen sporttevékenységet folytat vagy amatőr sporttevékenység alapján)

·         Írják be a kért Felmentés kezdete, és vége dátumot

·         Az intézmény vezetőjéhez írt pár soros kérelemet, a Kérelem indoklása mezőbe tudják beírni. Itt kérjük pontosan rögzíteni, hogy melyik két testnevelés óra alóli felmentését kérik a gyermeknek

·         Minden esetben kötelező a sportegyesület által kiadott igazolást csatolni a kérelemhez.   A Csatolt dokumentumok alatt az Új dokumentum csatolása gombra kattintva ez megtehető (fontos, hogy jó minőségben beszkennelt vagy lefotózott, olvasható igazolást töltsenek fel)

·         Az Előnézet gomb segítségével megtekinthetik a mentességre vonatkozó kérelmüket.

·         Amennyiben végeztek, a jobb oldali alsó Beküldés gombra kattintva véglegesíthető az kérelem

 

Ezt a kérelem típust az intézményi beállítások alapján NEM kell hivatalosan, aláírva eljuttatnia az intézményhez. A Beküldés gomb megnyomása után a kérelem az intézményhez kerül.

Az intézmény vezetője a kérelemre egy határozatot hoz, melyet szintén az e-Ügyintézésen keresztül továbbít a szülőknek.

Az alábbi linken lévő videó is segítségükre lehet a kérelem beküldéséhez:

https://tudasbazis.ekreta.hu/pages/viewpage.action?pageId=17761845


Igazgatói engedély diák mulasztásának igazolására gondviselői kérelem benyújtása az E-ügyintézésen keresztül - csak asztali számítógépről vagy laptopról!!!

Ahogyan iskolánk házirendjében szerepel, a szülőknek egy tanítási évben egyszer, van lehetőségük a szülő által igazolható 5 napon túl, hosszabb idejű távolmaradásra (pl.: családi utazás, edzőtábor) igazgatói engedélyt kérni. Ezt szintén a Kréta e-Ügyintézés felületén tehetik meg.

1.     A gondviselői jelszó használatával be kell lépni az iskola elektronikus napló rendszerébe a KRÉTA rendszerébe.

gyaliady.e-kreta.hu

2.     Felső menüsorból ki kell választani az e-Ügyintézés menüpontot (ha nem találnak ilyet, akkor valószínűleg a gondviselői jelszóval lehet a probléma, ebben az esetben kérem, keressék fel az iskola titkárságát az iskola@ady-gyal.hu e-mail címen, vagy a 340-140-es telefonszámon).

3.     Az e-Ügyintézés menüpontot kiválasztva, egy új felültet látnak, ahol a bal oldali menüsorból válasszák ki az Ügyintézés indítása menüpontot.

4.     Az oldalon a TANULMÁNYOKKAL KAPCSOLATOS ÜGYINTÉZÉS szekció alatt a Igazgatói engedély diák mulasztásának igazolására gondviselői kérelem benyújtása-IEDM kérelemre kell kattintani.

A megjelenő oldalon a teendők:

·         A kérelmezett távollét időtartamának kezdetét és végét meg kell adni

·         Az intézmény vezetőjéhez írt pár soros kérelmet, a Kérelem indoklása mezőbe tudják beírni

·         Ha a távolléti igény indokolja, lehetőség van csatolt dokumentum feltöltésére is

·         Az Előnézet gomb segítségével megtekinthetik a távollétre vonatkozó kérelmüket

·         Amennyiben végeztek, a jobb oldali alsó Beküldés gombra kattintva véglegesíthető az kérelem

 

Ezt a kérelem típust az intézményi beállítások alapján NEM kell hivatalosan, aláírva eljuttatnia az intézményhez. A Beküldés gomb megnyomása után a kérelem az intézményhez kerül.

Az intézmény vezetője a kérelemre egy határozatot hoz, melyet szintén az e-Ügyintézésen keresztül továbbít a szülőknek.

Az alábbi linken lévő videó is segítségükre lehet a kérelem beküldéséhez:

https://tudasbazis.ekreta.hu/pages/viewpage.action?pageId=17761838


Egyházak bemutatkozása

Tisztelt Szülő/Törvényes Képviselő!

Az iskolában a hit- és erkölcstanoktatással kapcsolatban a választható egyházakról itt találhatók információk:

Magyar Katolikus Egyház tájékoztatója:

https://www.youtube.com/watch?v=fXqZoDlb4Uk

Magyarországi Református Egyház tájékoztatója:

https://reformatus.hu/hittan/

Hit Gyülekezete tájékoztatója:

http://www.hiteserkolcstan.hu/


Pedagógusok elérhetősége:


Antal Norbert antal.norbert@ady-gyal.hu

Antalné Kármán Csilla antalnekcs@ady-gyal.hu

Arató Zoltánné aratonejudit@ady-gyal.hu

Bácsi Péter bacsipeter@gmail.com

Barna-Konc Csilla barna.konc.csilla@ady-gyal.hu

Billinger Judit billingerjudit@ady-gyal.hu

Bodó Erzsébet bodoerzsi@ady-gyal.hu

Csákné Kuzbelt Adrienne kuzbelt.adrienne@ady-gyal.hu

Csinosné Tóvizi Ágnes csinosneta@ady-gyal.hu

Demeter Zoltán demeter.zoltan@ady-gyal.hu

Diós István Péter diospeter@ady-gyal.hu

Diószegi Zoltán dioszegineildiko@ady-gyal.hu

Domokos-Baka Erzsébet domokosbakae@ady-gyal.hu

Fábiánné Szálkai Gabriella szalkaigabriella@ady-gyal.hu

Fekete Larissza feketelarissza@ady-gyal.hu

Feurer Anna feureranna@ady-gyal.hu

Gazdikné Kasa Csilla kasa@ady-gyal.hu

Jakabné Cseh Szilvia  irhattok@gmail.com

Kántor Krisztina kantorl@ady-gyal.hu

Katona Gábor katonagabor@ady-gyal.hu

Kiss Tamás kiss.tamas@ady-gyal.hu

Kondacsné Samu Gabriella kondacsne@ady-gyal.hu

Kovács Viktória kovacsviktoria@ady-gyal.hu

László Timea laszlotimea@ady-gyal.hu

Magyarosi Andrea magyarosiandrea@ady-gyal.hu

Mészáros Renáta meszaros.renata@ady-gyal.hu

Mig-Patai Viktória migpataiviktoria@ady-gyal.hu

Nyirán Andrásné raberzsi@citromail.hu

Pallagi Lilla pallagi.lilla@ady-gyal.hu

Perge-Kamper Nóra kamper.nora@ady-gyal.hu

Pfeffer-Benkő Zita benkozita@ady-gyal.hu

Philipp Rita phrita5@gmail.com

Pilisi Dániel pilisi.daniel@ady-gyal.hu

Sáhi László sahi.laszlo@ady-gyal.hu

Sápi Edit sapiedit@ady-gyal.hu

Simon Adalbert simona@ady-gyal.hu

Szabados Zsuzsanna szabados.zsuzsa@ady-gyal.hu

Szabóné Tóth Tímea szabonetimea@ady-gyal.hu

Szabóné Valu Ágnes valu@ady-gyal.hu

Szaniszló Veronika szaniszloveronika@ady-gyal.hu

Talpai Ildikó talpaiildiko@ady-gyal.hu

Templom Mária maria.templom@ady-gyal.hu

Végh Gyöngyi veghgy@ady-gyal.hu

Zsolnai Lászlóné zsolnainemonika@ady-gyal.hu


Pedagógiai asszisztensek:


Adorján Erika Ágnes adorjanerika@ady-gyal.hu

Gyimóthy Rege Jáél gyimothy.rege@ady-gyal.hu

Héver Tamásné hevertamasne@ady-gyal.hu

Horváthné Szakál Andrea szakalandrea@ady-gyal.hu

Koblencz Attiláné koblencz.attilane@ady-gyal.hu

Láng Brigitta lang.brigitta@ady-gyal.hu

Oláh Anna olahanna@ady-gyal.hu

Pripkó Zsuzsanna pripkozs@ady-gyal.hu 

Seres-Tóth Kitti seres.kitti@ady-gyal.hu


Iskolatitkár:

Jászné Erdei Gabriella erdeigabriella@ady-gyal.hu

A 2022. évi pályázattal a 3.691.000 Ft támogatásnak köszönhetően a 32 hetedikes diák 3 kísérő nevelővel utazhatott Romániába 2023. április 18-22. között. 


226-os: Erdélyi kalandok - Ady Endre és nagy íróink nyomában. A beszámoló és a képek itt találhatóak.


316-os: Szent László királyunk és nagy íróink nyomában. A képek és a beszámoló itt található.


A 8. évfolyam útja: Adysok bakancslistája

A 2020. évi pályázattal 5 999 875 Ft támogatásnak köszönhetően a három nyolcadikos osztályból 68 diák 7 kísérő nevelővel utazhat Romániába 2022. április 26-30. között.

A 8. évfolyam utazáson szerzett élményeiről készült beszámoló és képek itt láthatók.


A 2020. évi pályázattal         2 689 705 Ft támogatásnak köszönhetően a kettő hetedikes osztályból 38 diák 3 kísérő nevelővel utazhatott Romániába 2022. május 3-7. között.

A 7. évfolyam utazáson szerzett élményeiről készült beszámoló és képek itt láthatók.

Megvalósult Magyarország Kormányának támogatásával

2022_226

2022_316

2022/8

2022/7

2019

2018

2017

2016

2015

Elérhetőség:

Gyáli Ady Endre Általános Iskola

Cím: 2360 Gyál, Ady Endre u. 20.


TÉRKÉP


Titkárság (8:00-16:00)     

Tel: 29/340 140 


Titkárság mobil: (8:00-16:00)


30/793 3819


E-mail: iskola@ady-gyal.hu


Igazgató

Gazdikné Kasa Csilla

Tel: 29/340 140 

E-mail: kasa@ady-gyal.hu


Könyvtár

Tel.: 29/340 140 


Ebédlemondás

Telefonon: 29/342-744

Interneten: www.menza.gyalkonyhaja.huAdatvédelmi tisztviselő:

dr. Kozma Gergely e.v. 52286010

adatbiztonsági és adatvédelmi szakjogász 

elérhetőség: 

http://www.gdprofessionals.hu

e-mail: info@gdprofessionals.hu

Tel.: 30/388 9943

Csengetési rend:

 1. óra   8:00-8:45

 2. óra   9:00-9:45

 3. óra   10:00-10:45

 4. óra   11:00-11:45

 5. óra   12:00-12:45

 6. óra   13:05-13:50

 7. óra   14:10-14:55

Keress minket a facebook-on is