Pályaválasztás, továbbtanulás

Pályaválasztás, továbbtanulás

Iskolánk számára fontos, hogy diákjaink megtalálják és megállják helyüket a világban. Tanulóink tudják, hogy a tudás érték, ami közelebb viszi őket céljaik megvalósításához. Mi segítjük őket abban is, hogy megtalálják a számukra megfelelő középiskolát tanulmányaik folytatására.

A pályaválasztás előkészítése már kisiskolás kortól tudatosan történik, osztályfőnöki órákon (reális ön- és pályaismeret, iskolatípusok megismerése) és szülői értekezleteken is tervezetten beszélünk róla.

Nyolcadik évfolyamon minden évben magyarból és matematikából előkészítő szakkörökön szaktanárok segítik a központi írásbeli vizsgára való felkészülést, ingyenesen, és az utazástól megkímélve a felvételizőket.

A 7-8. évfolyamon lehetőséget biztosítunk műhelylátogatásokon, nyílt napokon való részvételre.

Minden év októberében pályaválasztási szülői értekezletet szervezünk, ahol a környék középfokú intézményei mutatják be képzési lehetőségeiket.

Nagy a sikere a Tét a jövőm! iskolabörzének, amelyet városunk önkormányzata szervez meg a nyolcadik évfolyam tanulóinak.

Jó kapcsolatot ápolunk a helyi Ipartestülettel, és a Pest Megyei Kereskedelmi és Iparkamarával, akik pályázatokkal, szakmai anyagokkal is segítik diákjaink iskolaválasztását. A PMK Iparkamara pályázatainak köszönhetően a hetedikesek évek óta részt vesznek a Szakma Sztár Fesztiválon, ahol tapasztalati élmények segítik őket a szakmák megismerésében.

A bizonytanakodók az osztályfőnökök mellett egyéni segítséget kérhetnek iskolánk pályaválasztási felelősétől is.

Büszkék vagyunk arra, hogy tanítványaink mindegyike továbbtanul, általában az áhított középiskolában, hiszen jellemzően az első helyen megjelölt helyre felveszik őket. Megfigyelhető tendencia, hogy diákjaink 80-90 %-a érettségit adó intézményben folytatja tanulmányait.

A középiskolák és volt tanítványaink visszajelzése alapján elmondhatjuk, hogy az általunk megítélt osztályzatok értékállók, hiszen diákjaink ott is hasonlóan állják meg helyüket, mint az Adyban.