Beiratkozás

Tisztelt Szülők!


Az elsős szülői értekezletek 2023. aug. 28-án, hétfőn 18.00 órakor lesznek.

1.a 1.terem

1.b 5. terem

1.c 7.terem

Az 1.c osztályfőnöke Csákné Kuzbelt Adrienne, iskolánk tanítója lesz. A nyáron írt kérésekre szóban, személyesen fogok válaszolni.

Kérem, nézzék meg a Városüzemeltetési Nonprofit Kft honlapján az étkezés igénylésére, befizetésére vonatkozó információkat!


Szeretettel várjuk Önöket! 

Gazdikné Kasa Csilla 

igazgató


Tisztelt Szülők!

A GDPR előírások miatt neveket a honlapon nem lehet közölni, így az azonosító alapján tudják kikeresni a tanulót. 

Szülői értekezlet augusztus utolsó hetében várható. A pontos időpontot a nyár folyamán tesszük közzé, itt a honlapunkon.

Kérjük, hogy az esetleges kérdéseket az iskola@ady-gyal.hu címen tegyék fel.

Köszönettel:

Gazdikné Kasa Csilla

igazgató


Gyál Város Önkormányzata a Gyáli Élet Program keretében minden gyáli tanuló részére megvásárolja a gyermekek tanévkezdéséhez szükséges tanszereket, így elsőtől nyolcadik osztályig, ingyenesen kapják meg azt a taneszközcsomagot, ami mindent tartalmaz, amit a tanárok kérhetnek. 

A tolltartót, az iskolatáskát, a tornazsákot és a tornafelszerelést nem tartalmazza ez a csomag, azt a családoknak önállóan kell beszerezni.

A taneszközcsomagok tartalmát évfolyamokra bontva megtalálhatják a Dokumentumok, Egyéb dokumentumok alatt vagy Gyál Város honlapján:

https://gyal.hu/az-onkormanyzat-a-kovetkezo-tanevben-is-gondoskodik-a-gyali-gyermekek-taneszkozcsomagjarol/?fbclid=IwAR3wjHzhwrrAcFzUs8DUPt4vBb0s-5qxs-n5oygjKxDVAMUgbNfGdQoSWlkTájékoztatás a 2023/2024. tanévre szóló általános iskolai beiratkozás folyamatáról

Fontos információk a 2023/2024-es tanévre szóló általános iskolai beiratkozás folyamatáról szülők/törvényes képviselők részére.

TISZTELT SZÜLŐ/ TÖRVÉNYES KÉPVISELŐ! 

1. Tájékoztatom, hogy a 2023/2024. tanítási évre történő általános iskolai beiratkozás 2023. április 20-án és április 21-én történik, melynek során személyes módon szükséges beíratnia tanköteles korba lépő gyermekét.

2. Amennyiben Ön nem a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti körzetes iskolába szeretné beíratni gyermekét, a választott iskolában akkor is meg kell adnia a kötelező felvételt biztosító általános iskola nevét és címét is jelentkezése során.[1]

3. Kérem a szülőket/törvényes képviselőket, hogy csak egy általános iskolába nyújtsák be gyermekük jelentkezését.

4. Tájékoztatom Önöket, hogy 2023. április 5-től a személyes beiratkozást megelőzően lehetőségük van a KRÉTA-rendszer felületén keresztül (https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap) előzetesen rögzíteni tanköteles gyermekük adatait.

(Amennyiben a későbbiekben módosítani kíván a már elektronikusan beküldött adatokon, akkor ezt úgy teheti meg, hogy jelzi (telefonon, e-mailben, az intézmény által meghatározott módon) az adott intézmény részére visszavonási vagy adatmódosítási szándékát. Az adatok módosítását az intézmény a KRÉTA felületén a kérés alapján elvégzi. Amennyiben a szülő visszavonja gyermeke jelentkezését, ennek következményeként a „BÁI” felületen az iskola a benyújtott jelentkezésre a szülő kérése alapján elutasító határozatot hoz, és az intézmény saját rendszerében a gyermek adatait a „Beiratkozás visszavonva” státuszba állítja. Ezen műveletek elvégzését követően Ön ismét be tudja nyújtani gyermeke jelentkezését egy másik iskolába.)

[1] Körzetes tanulónak számít jogszabály szerint az a tanköteles gyermek, aki a kötelező felvételt biztosító iskola körzetében található ingatlant otthonául használja (életvitelszerű ott lakás), és az ilyen ingatlan a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásában a tanuló lakóhelyeként vagy tartózkodási helyeként az iskolai beiratkozás első határnapját megelőző három hónapnál régebb óta szerepel.

5. Hangsúlyozzuk, hogy a személyes megjelenés a beiratkozás folyamata során kötelező, de javasoljuk és kérjük az előzetes KRÉTA-adatszolgáltatást elvégezni, mert ezáltal jelentősen könnyebbé és gyorsabbá válik az személyes ügyintézés mindenki számára.

Intézményünkben a beiratkozás a következőképpen alakul:

A Gyáli Ady Endre Általános Iskolában a beiratkozás előre egyeztetett időpontban történik. Április 3-tól 5-ig és április 12-től 19-ig lehet telefonon időpontot kérni a személyes beiratkozáshoz, munkaidőben 8.00-16.00 óráig a 06/29 340 140 és a 06/30 793 3819 telefonszámon.

Kérjük, hogy éljenek az előzetes adatszolgáltatás lehetőségével a Kréta felületen, mert ezzel gyorsabbá válik az ügyintézés.

Kérjük, hogy a beiratkozáson mindkét szülő jelenjen meg. Abban az esetben, ha ez nem megoldható, akkor meghatalmazásra van szükség, amit innen a honlapról a Dokumentumok fül/Egyéb dokumentumokból tudnak  letölteni, vagy előzetesen az iskola portáján is kérhetik ezt a nyomtatványt.

Ha a gyermek rendelkezik szakértői véleménnyel (SNI, BTMN), kérjük, hozzák el a beiratkozásra a szakértői véleményt is!

A beiratkozásra az előzetesen egyeztetett időpontban kell érkezni! Kérjük a beiratkozáshoz az alábbi eredeti dokumentumokat hozzák magukkal:

6. Fontos, hogy az általános iskolai beiratkozáshoz szükséges dokumentumokat, nyomtatványokat mindkét törvényes képviselő aláírásával ellátva kell benyújtani. A különélő szülők a gyermek sorsát érintő lényeges kérdésekben (így az iskola megválasztásában) közösen gyakorolják jogaikat akkor is, ha a szülői felügyeletet a szülők megállapodása vagy a bíróság döntése alapján az egyik szülő gyakorolja, kivéve, ha a gyermekétől különélő szülő felügyeleti jogát a bíróság e tekintetben korlátozta vagy megvonta.

7. A 2023. április 20-i és április 21-i személyes beiratkozás, illetve a dokumentumok bemutatása során a szülőnek/törvényes képviselőnek szükséges nyilatkoznia az etika/hit- és erkölcstan kapcsán, hogy etikaoktatást vagy hit- és erkölcstanoktatást választja, illetve hit- és erkölcstan választása esetén melyik egyház hit- és erkölcstan tanításának megszervezését kéri gyermeke számára.  Az iskola a hit- és erkölcstanoktatással kapcsolatos, az egyházaktól kapott információkat feltünteti a honlapján, szükség esetén segíti az ezzel kapcsolatos információáramlást.

8. A beiratkozási napok elteltével, 2023. április 24-én a kötelező felvételt biztosító, körzetes általános iskolába jelentkező körzetes gyermekek felvételre kerülnek.

9. A körzettel rendelkező iskolába jelentkező, nem körzetes gyermekek esetében egyaránt legkésőbb 2023. április 28-ig döntenek a gyermekek felvételéről és ezután küldik el határozatukat Önöknek.

 

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok, adatok megadása kapcsán Ön segítséget kérhet gyermeke óvodájától – óvoda OM azonosítja, gyermekük oktatási azonosítója tekintetében. Természetesen iskolánk illetve szükség esetén a Monori Tankerületi Központ is rendelkezésre áll a jozsef.villand@kk.gov.hu e-mail címen, illetve a 29/795-218-as telefonszámon a körzetes iskolákkal kapcsolatos információk, a beiratkozás rendjére vonatkozó kérdések esetén.

 

Gyál, 2023. március 24.

                                                                                            Gazdikné Kasa Csilla sk.

                                                                                                         igazgatóTisztelt Szülők!

·         A 2023. szeptemberben első osztályba lépő gyerekek számára ADY-VÁR foglalkozásokat tartunk a Gyáli Ady Endre Általános Iskolában.

Az iskolával és a leendő elsős tanítókkal lehet ismerkedni a foglalkozáson, melyre előzetesen jelentkezni szükséges az iskola@ady-gyal.hu email címen. Kérjük, hogy csak egy időpontot válasszanak!

A foglalkozások ideje:               február 15. szerda (betelt a létszám!)

                                         február 22. szerda (betelt a létszám!)

                                         március 01. szerda (betelt a létszám!)

ÚJ! március 08. szerda testnevelés foglalkozás

Erre az alkalomra kifejezetten azok jelentkezését várjuk, akik érdeklődnek az emelt szintű testnevelés iránt. Testnevelés felszerelést szükséges hozni. (tornacipő, póló, tornanadrág)

A foglalkozásokat 16.00 órakor kezdjük és 3x15 percesek. Kérjük, hogy a gyerekeknek hozzanak váltócipőt. 

Szeretettel várjuk az érdeklődő gyerekeket és szüleiket!

·         A tájékoztató szülői értekezlet  2023. február 27-én, hétfőn 18.00 órától lesz.

Helyszín: a Gyáli Ady Endre Általános Iskola ebédlője.

Itt a Gyáli Ady Endre Általános Iskola életéről, programjairól, oktatási kínálatáról adunk részletes tájékoztatót. Bemutatkoznak a leendő elsős tanítók, és a szülők feltehetik kérdéseiket az iskolával, az iskolakezdéssel, a beiratkozással kapcsolatban.

2023. február 27-én 17.45-től a hitoktatók tájékoztatóján vehetnek részt, itt bemutatkoznak a hittan tanárok, és rövid ismertetőt tartanak a hittan órákról.

·         Bemutatkozó nyílt tanítási órákat az alábbi időpontokban tartunk:

2023. március 27. hétfő  8:00-11:00

2023. március 28. kedd 8:00-11:00

Feliratkozni a nyílt órák megtekintésére február 27-én, hétfőn lehet személyesen a szülői értekezleten, illetve február 28-án, és 29-én e-mailben (iskola@ady-gyal.hu). A nyílt órákra csak a szülőket várjuk.

 

Szeretettel várunk minden kedves érdeklődő szülőt!

Gyál, 2023. január 30.                                          

Tisztelettel: Gazdikné Kasa Csilla

                                                                                            igazgató


Bemutatkozik az Ady iskola! - Mar 09, 2021 10:31:58 AM