Informatikaoktatás az Adyban

Informatikaoktatás

Iskolánkban az informatika oktatása felső tagozaton zajlik. A tananyag elosztása az életkori sajátosságoknak megfelelő. A tanulók megismerkednek a legáltalánosabb hardverekkel, operációs rendszerekkel, felhasználói programokkal. Tapasztalataink szerint jól kezelik az egyes programokat, többségük otthon is rendelkezik számítógéppel, így a file műveleteket, szövegszerkesztési, grafikai programok kezeléséhez szükséges készségeket gyorsan elsajátítják.

A programozási alapok tanulását gyerekközpontú alkalmazások segítik. A számítógépes bemutatók készítése más tantárgyak tanulását is hasznosan segíti. A weblapkészítéséhez tárhelyet foglalunk, amelyet későbbi próbálkozásukhoz is felhasználhatnak. Táblázatkezelés során képleteket, függvényeket, grafikonokat készítünk az adatok rendezésére, feldolgozására, szemléletessé tételéhez.

Az órán tanultak elmélyítését, gyakorlását informatika szakkör is segíti. A szakkör ezen kívül lehetőséget biztosít a programozásban való elmélyüléshez. A Scratch program segítségével játékok fejlesztésében vehetnek részt az érdeklődők.

Az alsósok tanrendjében nem szerepel az informatika, de a számítástechnika rejtelmeivel szakköri foglalkozás keretében ismerkedhetnek azok, akik szeretnének többet tudni a legáltalánosabb géphasználati ismeretekből, illetve egy rajzprogram kezeléséből.

Szakköreink népszerűek, szívesen látogatják a tanulók.

Az oktatás tárgyi feltételei jók! Az informatika teremben 30 új gép várja a tanulni vágyókat. A gépek megfelelnek a jelen (és talán a jövő) elvárásainak. A zavartalan munkavégzéshez minden adott, internet hozzáférés, belső hálózat, korszerű konfiguráció, rendszeres karbantartás, innovatív, újdonságokra nyitott tanári kar.

Az IT ismeretek bővítése iskolánkban nem csak az informatika órák keretein belül valósul meg. Más szaktárgyi órákon is lehetőség van informatikai eszközök használatára. Két tantermünk van felszerelve Samsung tabletekkel. Az egyik terem ketté választható, így nyelvi órák, valamint kiscsoportos foglalkozások megtartására ideális teret biztosít. A tabletek a Samsung Smart School program, valamint más oktatóprogramok segítségével támogatják a tanulási, ismeretszerzési folyamatokat. Minden gyermek nagyon lelkesen, nagy örömmel használja ezeket az eszközöket. Az iskolavezetés arra törekszik, hogy minél több tanuló részt vehessen a tabletes órákon. A tanulók munkáját 59 táblagép, a tanári felkészülést 16 eszköz segíti.

Az iskolát lefedő WIFI hálózat korszerű menedzselési rendszere lehetővé teszi az ideiglenes hálózatelérést, így saját eszköz (mobiltelefon) használatára is lehetőségük van egy-egy órán diákjaink számára.

A helyi tantervbe beállított informatika tantárgy óraszámai:

5. és 6. osztályban heti 1 óra, 7. és 8. osztályban emelt óraszámban heti 2 órában részesülnek a gyerekek informatikaoktatásban, melyet alsóban és felsőben 1-1 óra szakkör egészít ki.

A kor követelményeihez igazodva igyekszünk minél színvonalasabb informatikai oktatást biztosítani tanulóinknak.